Kansainvälisyys ja globalisaatio muuttavat lääkärin työtä.

Lääkärit pohtivat työnsä tulevaisuutta verkkoaivoriihessä, jonka Lääkäriliitto toteutti jäsenilleen syyskuussa 2016.  Aivoriiheen osallistui yli 2 000 lääkäriä.

Verkkoaivoriiheen osallistuneiden mukaan kansainvälisyys ja globalisaatio muuttavat lääkärin työtä. Potilaat ja taudit kansainvälistyvät. Yhä useammin potilaat liikkuvat hoitojen perässä yli maiden rajojen.

Parhaiden asiantuntijoiden osaaminen potilaan hoitoon on tulevaisuudessa saatavilla globaalisti. Harvinaisten sairauksien hoito tulee todennäköisesti keskittymään kansainvälisiin osaamiskeskuksiin.

”Kokonaisuuden hallinnasta tulee entistä tärkeämpää. Lääkärin tehtävänä on tulevaisuudessa pyrkiä tavoitteellisesti johtamaan terveyttä."

Verkkoaivoriiheen osallistuneet lääkärit odottavat nopeasti kehittyvän lääketieteen kapeuttavan erikoisalojen osaamista. Tulevaisuudessa lääkärintehtävät voivat eriytyä niin, että lääkärintyö yksipuolistuu ja mekanisoituu. Lääkärit toteavat, että tulevaisuuden terveydenhuollossa tarvitaan myös yleisosaajia, jotka tekevät erikoisalojen välistä yhteistyötä ja huolehtivat potilaan hoidon kokonaisuudesta.

Lääkärintyö ei tulevaisuudessa ole enää vain diagnoosin tekoa, vaan eri taitojen ja osaamisten yhdistämistä potilaan parhaaksi, sekä ennaltaehkäisyn että sairauksien hoidon tasapainoisen kokonaisuuden luomiseksi. Tulevaisuuden lääkäri hyödyntää teknologiaa työssään nykyistä enemmän. Tähän vaaditaan osaamista, jota perinteinen lääkärinkoulutus ei yksinään tuo, ja tulevaisuuden osaajia, jotka kehittävät hoidon kokonaisuutta. Tästä kehityksestä huolimatta keskustelutaitojen ja vuorovaikutuksen potilaan kanssa nähdään korostuvan tulevaisuuden lääkärin työssä.

”Ajattelen lääkäriyden ajan mittaan palaavan enemmän juurilleen, siihen missä päätavoite on auttaa ihmistä.”

Lue lisää lääkärintyön tulevaisuudesta verkkoaivoriihestä.