Älykkäitä tietojärjestelmiä tarvitaan lääkärin avuksi tiedon hyödyntämisessä ja tulkitsemisessa.

Älykkäät tietojärjestelmät tulevat muuttamaan kaikkia toimialoja ja kaikkea työn tekemistä. Terveydenhuolto on erittäin tietointensiivinen toimiala, joten siellä älykkäitä tietojärjestelmiä pystytään tulevaisuudessa hyödyntämään paljon.

Terveydenhuollossa käytettävän tiedon määrä tulee olemaan inhimillisesti mahdoton - niin tieteellisen tiedon kuin potilastiedon. Älykkäitä tietojärjestelmiä tarvitaan lääkärin avuksi tämän tiedon hyödyntämisessä ja tulkitsemisessa.

Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida, miten älykkäät tietojärjestelmät tulevat muuttamaan lääkärin työtä. Niistä on hyötyä erityisesti suurten tai monimutkaisten datakokonaisuuksien käsittelyssä ja analysoinnissa. Heikommalla ne ovat vuorovaikutuksessa ja tiedon inhimillisen merkityksellisyyden arvioinnissa.

Myöskään ihmisen aistihavaintoja ei voida ainakaan kokonaan korvata. Koneetkin tekevät virheitä, ja lääkäreitä tarvitaan myös kontrolloimaan niiden toiminnan laatua. Älykkäät tietojärjestelmät eivät siis kokonaan korvaa lääkäriä, mutta tulevat lääkärin avuksi.

Tekoälyn (artificial intelligence) sijaan voisi olla tarkoituksenmukaisempaa puhuu lisätystä älykkyydestä (augmented intelligence). Voisi jopa puhua uudenlaisesta kumppanuudesta ihmisyyden ja teknologian välillä.

Linkkejä:

Hertta Vierula: Tekoäly on matkalla lääkärin työkaluksi (Lääkärilehden artikkeli)

Osmo Saarelma: Tekoäly on vain teko-älyä (Lääkärilehden artikkeli)

Ilkka Kunnamo: Lääkäri vai tekoäly - kenellä on tieto? (video)

IBM Watson at Work: Transforming Healthcare (video)

IBM Watson Demo [video]

Tekoäly muuttaa maailman – pian se tekee jopa lääkärin ja juristin töitä (Ylen artikkeli)

Tekoäly terveydenhuollossa –kyselytutkimuksen raportti (pdf)