Kurkista terveydenhuollon tulevaisuuteen!

Terveydenhuollossa eletään suurten muutosten aikaa. Lääkäri 2030 -hankkeen tavoitteena on ennakoida, millainen lääkärien rooli ja toimintaympäristö ovat 2030-luvulla. Tavoitteena on myös valmistaa ammattikuntaa tuleviin muutoksiin.

Ala digitalisoituu, tieto lisääntyy ja potilaan omahoidon merkitys kasvaa. Muutoksia vievät eteenpäin teknologian kehittyminen, mutta myös potilaiden muuttuvat odotukset ja yhteiskunnalliset muutokset.

Potilaan rooli vahvistuu ja valinnanvapaus lisääntyy. Uutta tietoa syntyy eri lähteistä. Lääkärit ja potilaat kohtaavat yhä useammin sähköisten palveluiden kautta. Uusi teknologia tuo tulleessaan myös uudenlaisia eettisiä kysymyksiä.

Potilaiden tietotaito terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa kasvaa. Lääkärin työssä korostuu moninaisen tiedon hallinta ja sen tulkinta potilaalle. Vuorovaikutustaidot, moniammatillisuus ja tiimityö korostuvat.

Lääkäriliiton vuoteen 2017 ulottuvan strategiakauden yhtenä painopistealueena oli lääkärin toimintaympäristön muutosten ennakointi. Tähän liittyen liitto käynnisti Lääkäri 2030 -hankkeen, joka päättyi vuoden 2017 lopussa. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Lääkäriliiton puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju.