Skenaariot

Lääkäri 2030 -hankkeen yhtenä osana muodostettiin mahdollisia skenaarioita terveydenhuollon tulevaisuudesta ja lääkärin roolista siinä. Menetelmänä käytettiin tulevaisuustaulua. Mikä sinusta on todennäköisin kehityskulku 2030-luvulle tultaessa?

Mikä on tulevaisuuden roolisi lääkärinä?

Tee testi Tutustu tulevaisuuden rooleihin 
Sulje testi

Mikä on tulevaisuuden roolisi lääkärinä?

Aloita

1. Haluan olla kehittämässä uusia menetelmiä terveydenhuoltoon.

2. Odotan innolla aikaa jolloin potilaat hoitavat enemmän itse terveysongelmiaan.

3. Olen innostunut uusista teknologioista ja otan ne käyttöön etukenossa.

4. Keskeisintä lääkärintyössä on inhimillinen kontakti.

5. Digitaalisuus on enemmänkin lääkärintyön uhka kuin mahdollisuus.

6. Kädentaidot on lääkärintyön peruskivi.

7. Kansanterveyden vaaliminen on lähellä sydäntäni.

8. Olen luonteeltaani yrittäjä ja kiinnostunut ”start-up” toiminnasta.

0 % suoritettu