Itsehoitomenetelmät ovat kehittyneet nopeasti. Mobiili- ja anturiteknologia liitettynä pilvipalveluihin ja älykkäisiin tiedon analysointimenetelmiin mahdollistivat itsehoidon vallankumouksen.

Älykkäät järjestelmät pystyvät diagnosoinnissa yhdistämään potilaskertomustiedot, potilaan itse keräämän tiedon ja potilaan geenikartan lääketieteelliseen tutkimustietoon sekä räjähdysmäisesti lisääntyvään tietoon geenien vaikutuksista sairauksien syntyyn ja eri hoitovaihtoehtojen vaikuttavuuteen. Nämä järjestelmät pystyvät myös käyttämään hyväksi ”big data” -ratkaisuja, joilla potilaan hoitovaihtojen punninnassa voidaan hyödyntää tietopankeissa olevia tietoja satojen miljoonien potilaiden hoidon tuloksista.

Potilaiden aktiivisuus niin terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä kuin sairauksien ja oireiden hoidossa lisääntyi nopeasti. Yhteiskunta tuki itsehoitomenetelmien käyttöönottoa myös taloudellisesti, koska se vähensi julkisten terveydenhuoltomenojen nousupaineita väestön ikääntymisestä huolimatta. Terveydenhuollon kokonaismenojen BKT-osuus kuitenkin kasvoi voimakkaasti, koska väestö oli valmis käyttämään myös omaa rahaa uusiin itsehoitomenetelmiin. Terveydenhuollon resurssiallokaatiosta päättävätkin pitkälti kansalaiset itse. Tämän vuoksi ihmisten maksukyky vaikuttaa voimakkaasti resurssien kohdentumiseen. Toisaalta ihmisten maksaessa terveydenhuollosta yhä suuremman osan, lisääntyi heidän kustannustietoisuutensa ja samalla vaatimuksensa menetelmien vaikuttavuudesta.

Lääkärin kannalta kehitys oli käänteentekevä. Potilaan voimaantuminen johti lääkärin autonomian kaventumiseen ja potilaan autonomian lisääntymiseen. Lääkäriä ei enää usein edes tarvita sairauden diagnosoinnissa tai hoidossa. Lääkäreitä tarvitaan erityisesti toimenpiteellisten hoitojen ja tutkimusten tekijöinä. Kliinistä työtä tekevien lääkärien määrä on vähentynyt huomattavasti, mutta sen sijaan lääkäreitä tarvitaan yhä enemmän tutkijoina ja tuotekehittelijöinä. Uutta lääketieteellistä tutkimustietoa tarvittiin lisääntyvässä määrin itsehoitomenetelmien kehittämiseksi. Itsehoitojärjestelmät tarvitsivat kehittäjänsä ja ylläpitäjänsä.