Potilaan rooli terveydenhuollossa vahvistuu edelleen.

Lääketieteellistä tietoa on yhä paremmin potilaiden saatavilla ymmärrettävässä muodossa. Potilaan asema suhteessa lääkäriin tasavertaistuu.

Mobiili- ja anturiteknologian kehittyminen sekä uudenlaiset sähköiset palvelut tuovat potilaiden omahoitoon uudenlaisia työkaluja. Esimerkiksi potilaiden omatoiminen terveyden seuranta lisääntyy. Tämä tuo sairauksien hoidolle ja ehkäisylle uusia mahdollisuuksia. Sairauksien ennaltaehkäisyn merkitys korostuu. Terveyden edistämisessä hyödynnettävän tiedon määrä, saatavuus ja ymmärrettävyys lisääntyvät.

Terveydenhuollossa vahvistuu ihmisten itsenäinen rooli terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä. Terveydenhuollolle omahoidon lisääntyminen on mahdollisuus parantaa kustannustehokkuutta, kun kallista ammattilaisresurssia voidaan kohdentaa vaativimpiin tehtäviin.

Omahoidon lisääntymiseen liittyvä iso riski on terveyserojen kasvaminen. Osa väestöstä ei ole halukas tai kykenevä ottamaan suurempaa vastuuta terveytensä ylläpitämisestä tai omasta hoidostaan. Terveempi osa väestöstä ottaa helpommin käyttöön uusia omahoidon työkaluja.

Kansalaisten terveystietämyksen tarve kasvaa huomattavasti. Järjestelmän tulee tarjota kansalaisille nykyistä enemmän luotettavan terveystiedon lähteitä. Myös omahoitopalveluiden käyttäminen vaatii uudenlaista osaamista kansalaisilta. Palvelujärjestelmän tulee sisältää aivan uudella tavalla riittävät omahoitoa tukevat rakenteet. Tämä vaatii ihan uudenlaista osaamista ja uudenlaisia apuvälineitä.

Sähköisten omahoidon palvelujen myötä järjestelmästä tulee nykyistä enemmän 24/7-palveluita tarjoava kokonaisuus. Palvelujärjestelmässä korostuu uusien sähköisten palveluiden ja järjestelmien kehittämisosaaminen ja ylläpito.

Terveydenhuollon toimintoja, jotka tulevat siirtymään terveydenhuollon yksiköistä potilaan itse toteuttamaksi ovat:
- ajanvaraus
- esitietojen syöttäminen tietojärjestelmiin
- hoidon tarpeen arviointi ja joissakin tilanteissa hoidon aloitus
- potilastietojen ylläpito ja käyttöoikeuksien hallinta (esim. vastuu ajan-tasaisesta lääkelistasta)
- pitkäaikaissairauksien rutiiniseuranta ja rajatusti lääkityksen säätö
- oman terveydentilan mittaaminen ja seuranta

Linkkejä:

Pekko Vehviläinen: Kuka hoitaa ja ketä digitalisaation aikakaudella? (video)

Teemu Arina: Suomi-tekoja: digitaalinen terveyden omahoitojärjestelmä (video)

Digital health revolution –tutkimushanke

Quantified Self & Biohacking Finland