Data-analyytikko on hoidon vaikuttavuuden osaaja ja monimutkaistuvan tiedon analysoija, joka tulkitsee dataa niin yksilö- kuin populaatiotasolla.

Data-analyytikko on mukana kehittämässä riskien arviointia, priorisoimassa hoidon intensiteettiä ja päättämässä resurssien kohdentamisesta.

Data-analyytikkoa tarvitaan kehittämään järjestelmiä, joilla tunnistetaan väestöstä interventiota tarvitsevia potilaita. Muut lääkärit konsultoivat monimutkaisissa potilastapauksissa data-analyytikkoa, joka osaa soveltaa monitahoista dataa potilaan tilanteeseen.