Inhimillisen elämän puolustaja on toivon lähettiläs ja maan hiljaisten äänitorvi. Hän on lääkäriprofession yhteiskunnallisen vastuun kantaja ja aktiivisesti mukana yhteisössään ja yhteiskunnassa. Keskeinen tapa työskennellä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Inhimillisen elämän puolustaja voi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä, järjestöissä, mediassa tai politiikassa. Rooli vaatii yhteistyötä erilaisten ryhmien ja ammattilaisten kesken sekä laajaa yhteiskunnallista näkemystä.