Käsityöläisen työ on teknologiaintensiivistä ja robotiikka on arkipäivää. Hän on tulevaisuuden erikoislääkäri, joka on keskittynyt toimenpiteiden tekemiseen.

Käsityöläisen roolissa korostuu kliininen osaaminen, teknologian kehityksen seuraaminen ja päätöksentekotaidot.

Työympäristö vaatii mittavia investointeja ja työ keskittyykin huippuosaamiskeskuksiin.

Käsityöläinen toimii osana moniammatillista tiimiä ja saumattomassa yhteistyössä hoitoketjun muiden osapuolten kanssa.

Käsityöläisenkin osalta potilas-lääkäri suhde tasavertaistuu, vaikka potilaan rooli toimenpiteiden kohteena onkin usein varsin passiivinen.