Lähilääkäri on tulevaisuuden yleislääkäri. Keskeistä roolissa on hyvä tavoitettavuus, pitkä hoitosuhde, hyvät kliiniset taidot ja hoidon kokonaisuuden hallinta.

Omahoito on tärkeä osa hoidon kokonaisuutta. Tärkeää lähilääkärille on nykyistä huomattavasti suuremman tietomäärän hallinta ja tämän tiedon tulkinta potilaalle.

Lähilääkäri toimii prosessinohjaajana ja portinvartijana, joten lähilääkärille on tärkeää verkostoituminen niin yhteisössä kuin palvelujärjestelmässäkin. Lähilääkäri ohjaa potilasta palvelujärjestelmässä oikeaan paikkaan.

Lähilääkärin potilaat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä, jotka vaativat lähilääkäriltä erilaista työotetta. Aktiiviset potilaat vastaavat hoidosta ja seurannasta pääosin itse. Passiivisten potilaiden kohdalla lääkärillä taas on suurempi vastuu hoidosta.

Lähilääkäri ei toimi yksin, vaan osana tiimiä, jossa toimii mm. palvelukoordinaattori.