Valmentajalääkäri valmentaa henkilöitä tai yhteisöjä terveyden ylläpitämisessä, terveysriskien hallinnassa ja omahoidossa.

Valmentajalääkärin roolissa korostuu näyttöön perustuvan tiedon välittäminen potilaalle ja väärien uskomusten karsiminen. Omahoidon menetelmien kehittyminen antaa valmentamiselle nykyistä paremmat työkalut.

Valmentajalääkärin ja potilaan suhde on tasavertainen. Terveys- ja hoitosuunnitelman tavoitteet tunnistetaan ja asetetaan yhdessä. Onnistumisen edellytyksenä on potilaan vahva sitoutuminen hoitoon. Valmentajalääkärillä on hyvät motivointi- ja vuorovaikutustaidot.