Yhteiskunta on isossa murroksessa, ja terveydenhuolto on siinä väistämättä mukana. Potilaan rooli vahvistuu, valinnanvapaus lisääntyy ja omahoidon merkitys kasvaa. Lääkäri kohtaa potilaan entistä useammin sähköisten palveluiden avulla. Digitalisaatio luo puitteet muutoksen onnistumiselle. Seminaari valottaa, minkälaista terveydenhuoltoa saamme tulevaisuudessa.

14.00 Tervetuloa [video]
juontaja Peter Nyman

14.05 Avaussanat [video]
toiminnanjohtaja Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliitto

14.10 Miltä Suomi näyttää 2030-luvulla? [video]
tulevaisuustutkija Ilkka Halava, Prime Frontier Oy

14.45 Tulevaisuuden terveydenhuolto [video]
vanhempi neuvonantaja Madis Tiik, Sitra

15.10 Kuka hoitaa ja ketä digitalisaation aikakaudella? [video]
toimitusjohtaja Pekko Vehviläinen, Digital Health Solutions Oy

15.35 Lääkärinä tulevaisuudessa [video]
puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, Suomen Lääkäriliitto