Lääkäriliitto ja Duodecim järjestivät 19.9.2017 seminaarin lääkärijärjestöille.

12.30 Avaus - katsaus Lääkäri 2030-hankkeeseen

Marjo Parkkila-Harju, puheenjohtaja, Suomen Lääkäriliitto (video)

12.50 Kuumia kokemuksia, kylmiä tilastoja ja potilaita – terveydenhuollon jännitteitä purkamassa

Pia Jallinoja, professori, Tampereen yliopisto (video)

13.20 Lääkäri vai tekoäly - kenellä on tieto?

Ilkka Kunnamo, dosentti, Kustannus Oy Duodecim (video)

14.40 Pienryhmätyö: Miltä lääkärintyön tulevaisuus näyttää eri erikoisalojen näkökulmasta? (video, ryhmätyöskentelyjen purku)