Lääkäriliitto on tutkinut lääkärien näkemyksiä siitä, mikä edellyttää lääkärillä käyntiä tulevaisuudessa.

Sairauden diagnosointi ja hoidon määrittäminen vaatii lääkärien mielestä käyntiä terveydenhuollon toimipisteessä tulevaisuudessakin. Lääkärit arvioivat Lääkäriliiton kyselyssä erilaisia keinoja tehdä tavallisia terveydenhuollon toimenpiteitä 10–20 vuoden kuluttua.

Lääkäreistä 84 % uskoo, että potilas menee jatkossakin terveydenhuollon toimipisteeseen tapaamaan lääkäriä sairauden diagnosointia varten. Lähes yhtä moni lääkäri ajattelee, että potilas on tavattava hoidon määrittämistä, kuten lääkehoitoa varten.


Sairauden diagnosointia ja hoidon määräämistä lukuun ottamatta valtaosa lääkäreistä suosii tulevaisuudessa järjestelyjä, joissa potilaat tekevät hoidon tarpeen arvion tai seurannan kotonaan tietokoneen tai muun laitteen välityksellä.

Yli puolet lääkäreistä ajattelee, että tulevaisuudessa potilas voi itse seurata terveydentilaansa tietokoneen tai muun mobiililaitteen avulla.

Kaksi kolmesta lääkäristä uskoo, että tulevaisuudessa potilaan sairastuessa hän tekee hoidon tarpeen arvioinnin kotona omalla tietokoneella tai pyytää arvion terveydenhuollon ammattihenkilöltä etäyhteyden kautta, kuten videoyhteyden, chatin tai puhelimen välityksellä.

Puolet lääkäreistä on sitä mieltä, että hoidon vaikuttavuutta, eli olotilan paranemista, voi tulevaisuudessa seurata etäyhteyden kautta. Melkein kolmannes uskoo seurannan sujuvan parhaiten potilaalta itseltään tietokoneen tai muun mobiililaitteen avulla.

Väestön ja lukiolaisten näkemykset tavoista tehdä eri toimenpiteitä tulevaisuuden terveydenhuollossa ovat samansuuntaisia kuin lääkäreilläkin. He kuitenkin arvioivat lääkäreitä useammin, että käynti terveydenhuollon toimipisteessä olisi välttämätöntä.


Lähteet: