Digitalisaation lisää hoidon saavutettavuutta ja alentaa terveydenhuollon kustannuksia. Vaikutuksen potilaiden tasa-arvoon ja hoidon laatuun uskotaan olevan vähäisempi.

Suomalaisten enemmistö on melko vakuuttunut digitalisaation myönteisistä vaikutuksista terveydenhuoltoon tulevaisuudessa. Kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että digitalisaatio parantaa palvelujen saavutettavuutta ja lähes yhtä suuri osuus uskoo sen alentavan kustannuksia.

NÄKEMYKSIÄ TERVEYDENHUOLLON DIGITALISAATIOSTA, %-osuus vastaajista, jotka olivat samaa mieltä väittämän kanssa.

Väestön näkemykset vaikutuksesta potilaiden tasa-arvoon ja hoidon laatuun ovat sen sijaan varovaisempia. Vain noin joka kolmas uskoo niiden paranevan. Väestöstä parhaiten koulutetut, eniten ansaitsevat sekä toimihenkilöammateissa työskentelevät uskovat muita useammin digitalisaation lisäävään myös terveydenhoidon tasa-arvoa ja laatua.

Lääkärit ajattelevat digitalisaation vaikutuksista osittain saman suuntaisesti kuin väestö. Lääkäreistä useammat ajattelevat hoidon saavutettavuuden paranevan digitalisaation myötä, mutta uskovat väestöä harvemmin digitalisaation säästävän kustannuksia.

Lähteet: