Hyvä hoito vaatii monen mielestä potilaan tapaamisen kasvotusten.

Lukiolaiset suhtautuvat väestöä ja lääkäreitä varauksellisemmin digitaalisten palveluiden käyttöön terveydenhuollossa.

Hyvä hoito vaatii monen mielestä potilaan tapaamisen kasvotusten. Lukiolaiset olivat tätä mieltä useammin kuin väestö tai lääkärit keskimäärin, kun tutkittiin eri ryhmien mielipiteitä terveydenhuollon tulevaisuudesta.

MIELIPITEITÄ TERVEYDENHUOLLON TULEVAISUUDESTA, %-osuus vastaajista, jotka ovat samaa mieltä väittämän kanssa.

Vain joka kolmas lukiolainen uskoi potilaiden hoitavan tulevaisuudessa terveysongelmiaan kotoaan käsin tietokoneen välityksellä.

Lukiolaisten vastauksissa painottuu henkilökohtaisen kontaktin tärkeys terveyspalveluissa ja mahdollisuus jatkossakin taata sen niille, jotka sellaista haluavat. Nuorten mielestä digitaalisesti voisi hoitaa muita pieniä asioita, kuten varata ajan lääkärille tai uusia reseptin.

Nuoret pohtivat vastauksissaan terveydenhuollon tulevaisuutta ja digitalisaatiota oivaltavasti eri näkökulmista. He ovat huolissaan mm. perinteisen vastaanottotoiminnan katoamisesta sekä digitaalisten palvelujen laadusta, tietoturvasta ja käytettävyydestä eri potilasryhmissä. Toisaalta nuoret näkevät digitalisaation helpottavan potilaan arkea ja tehostavan terveydenhuollon toimintaa.

Lukiolaisten varauksellinen suhtautuminen uusien teknologioiden käyttöä kohtaan on hieman yllättävää. Taustalla voi vaikuttaa mm. se, että nuorilla on aikuisväestöä vähemmän kokemusta terveydenhuollon palveluiden käytöstä.

Lähteet: