Enemmistö suomalaisista pitää terveyspalveluiden digitalisaatiota hyvänä asiana.

Hieman yli puolet väestöstä pitää digitalisaatiota terveyspalveluissa erittäin tai melko hyvänä asiana. Joka viides pitää sitä erittäin tai melko huonona. Loput vastaajista eivät osaa ottaa kantaa asiaan.

Lääkäriliitto selvitti vuosina 2016–2017 lääkärien ja suomalaisten näkemyksiä terveyspalveluiden digitalisaatiosta.

Asiaan myönteisesti suhtautuvien määrä on vähintään 50 % kaikissa tutkituissa ryhmissä. Lääkärit suhtautuvat digitalisaatioon väestöä myönteisemmin.

Väestöstä lääkärien kanssa yhtä myönteisesti digitalisaatioon suhtautuvat alle 25-34 -vuotiaat, korkeasti koulutetut, hyvätuloiset ja ylemmät toimihenkilöt.

Terveyskeskusten johtavista lääkäreistä lähes kaikki pitävät digitalisaatiota terveyspalveluissa hyvänä asiana.

Lähteet: