Lääkärin ja potilaan roolit muuttuvat tulevaisuudessa.

Lääkäriliitto haastoi jäsenensä pohtimaan lääkärintyön tulevaisuutta syksyllä 2016 verkkoaivoriihessä, johon osallistui yli 2 000 lääkäriä.

”Lääkäriyden painopiste siirtyy tietäjästä tiedon hakijaksi ja kokoajaksi.”

Yksi verkkoaivoriihen päätuloksista oli, että tulevaisuudessa lääkärin roolin uskotaan muuttuvan auktoriteetista enemmän asiantuntijan suuntaan. Kun yleinen tietoisuus terveydestä lisääntyy, yhä useammat potilaat ottavat omahoidon kautta aktiivisemmin vastuuta terveydestään. Silloin potilaasta tulee kumppani, jonka terveyttä lääkäri valmentaa. Tämän uskotaanjohtavan terveystarpeiden monipuolistumiseen ja yksilöllisten vaatimusten kasvuun, mikä puolestaan luo lääkärille uudenlaisia osaamistarpeita.

”Tulevaisuudessa lääkäri on terveyden ylläpidon personal trainer.”

Tulevaisuuden lääkäri valmentaa potilasta kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Lääkärin roolina voi tulevaisuudessa olla koota lisäarvoa tuottavaa tietoa asiakkaaksi muuttuneelle potilaalle. Lääkäri ei olisi enää auktoriteetti, vaan yhtenä toimijana osa potilaan verkostoa, johon kuuluvat hänen kaverinsa ja sukulaisensa, nettihaut, itsemonitorointi, muut terveysalan ammattilaiset ja amatöörit.

Lue lisää lääkärintyön tulevaisuudesta aihetta käsittelevästä verkkoaivoriihestä.