Lääkärit odottavat digitalisaation muuttavan työtä ja terveydenhuoltoa.

Lääkäriliiton jäsenet pohtivat lääkärintyön muuttumista ja tulevaisuuden työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä verkkoaivoriihessä, johon osallistui yli 2 000 lääkäriä syksyllä 2016.

Vaikka lääkärit ovat olleet turhautuneita takkuileviin potilastietojärjestelmiin, he odottavat digitalisaation tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia ja tehokkaita ratkaisuja potilaiden hoitoon tulevaisuudessa.

"Big data antaa mahdollisuuden tutkia hoitoja ja niiden vaikuttavuutta ennennäkemättömällä tavalla.”

Verkkoaivoriihessä lääkärit nimeävät tulevaisuuden avaintekijäksi terveystiedon räjähdysmäisen kasvun ja mahdollisuudet hyödyntää sitä potilaiden hoidossa. Parhaimmillaan digitalisaation odotetaan automatisoivan hoidon tarpeen arviointia ja tehostavan hoitoprosesseja. Kun potilaiden omahoito lisääntyy, digitalisaatio lisää teknistä osaamistarvetta niin lääkäreille kuin hoidon tukihenkilöille.

”Tekoäly löytää korrelaatioita asioista, joista emme ole niitä aiemmin ymmärtäneet etsiä ja tiede etenee eksponentiaalisesti.”

Miten digitalisaatio muuttaa lääkärin työtä? Verkkoaivoriiheen osallistuneet lääkärit uskovat, että digitalisaatio

  • mullistaa lääkärin ja potilaan rooleja
  • automatisoi ja tehostaa hoitoa
  • parantaa hoidon saavutettavuutta
  • lisää uusia hoitomahdollisuuksia
  • lisää terveystietoa ja sen hyödyntämistä.

Lue lisää lääkärintyön tulevaisuutta käsittelevästä verkkoaivoriihestä.